Sök

2019-07-01

Koll på växter och fjärilar i staden

I sommar kommer vi att inventera stadsnära ängar. Detta för att få in kunskap om vilka arter som finns och hur vi bäst tar hand om dessa värdefulla miljöer.

Fjäril på växt

Gräsytor i staden och utmed vägar har stor betydelse för den biologiska mångfalden. De är också viktiga för pollinering och vattenreglering. För att få bättre kunskap om vilka arter som finns och hur vi kan anpassa skötseln av områden kommer vi i sommar att inventera olika arter och dagfjärilar i 38 stadsnära områden.

Öppna gräsmarker är idag en av de naturtyper som har flest rödlistade arter och de stadsnära gräsytorna fyller därför en viktig uppgift.

Ytor som inventeras under sommaren 2019

Slåtter, röjning och bränning

Vi försöker också förbättra viktiga ängsmiljöer genom traditionella skötselmetoder som slåtter, röjning och bränning. Naturskyddsföreningen i Varberg hjälper oss med detta områdena vid Hammers kulle, Prästakullen och Kåsa.

Är du intresserad av att hjälpa till vid röjning och slåtter av ängarna? Kontakta Naturskyddsföreningen i Varberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om projektet

Inventeringen och skötselmetoderna ingår i ett projekt, som pågår under perioden 2017-2020 och delfinansieras med LONA-medel, statliga bidrag för lokala naturvårdsåtgärder. Vi genomför projektet tillsammans med Hallands Botaniska förening och Naturskyddsföreningen Varberg.

Naturvårdsprojekt