varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-19

Klart hur stöd till före detta ensamkommande ska fördelas

Varbergs kommun har under 2017 och 2018 tilldelats totalt 3,6 miljoner kronor i statliga stöd för att före detta ensamkommande barn som hunnit bli myndiga under tiden de fått sitt asylärende prövat ska kunna stanna kvar i sin kommun och fortsätta sina studier. Igår tog kommunfullmäktige beslut om fördelning av de 1 048 000 kronor som återstår av dessa pengar, 500 000 går till den nya utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och 548 000 kronor går till socialnämnden.

Beslutet som togs igår innebär också att socialtjänsten nu kan göra en individuell prövning av ekonomiskt bistånd för att stötta de unga vuxna i Varberg som är asylsökande och som ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya lagen (men som ännu inte fått beslut i något av ärendena). De statliga pengarna ska användas för att täcka delar av kostnaderna för detta.

Vill du veta mer?

Så har de pengar som kommunen tidigare fått fördelats

Av de pengar som Varbergs kommun tidigare tagit emot har 1 500 000 kronor gått till barn- och utbildningsnämnden. Socialnämnden har sedan tidigare fått 500 000 kronor, varav 200 000 kronor har delats ut till föreningar som arbetar med gruppen som omfattas av gymnasielagen (Handbollsklubben Varberg och Varbergs församling). Kommunfullmäktige har beviljat 550 000 kronor i föreningsstöd till föreningen Agape.

ikon

Nyheter