Sök

Kaktusar i fredens tecken

5 juni 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Årets kaktusplantering 2015

Lugn i sinnet för fred i staden. Årets kaktusplantering i Järnvägsparken uppmärksammar fredskongressen 1915 med temat ”Tagga ner”.

Sedan i förra veckan är årets kaktusplantering på plats. Den traditionsfyllda planteringen, som visar på Varbergs rika och levande föreningsliv, uppmärksammar i år jubiléet av fredskongressen på Rosenfred 1915. Idén till planteringen kom på ett Open Call som VARBERG CALLING for Peace anordnade i höstas.


”Tagga ner” är en uppmaning till omvärlden att skapa lugn i sinnet och reflektera över hur man kan välja sina strider.


– ”Tagga ner” är ett bra exempel på hur vi kan arbeta i visionens anda, på ett nytänkande och modigt sätt. Samtidigt som vi hedrar minnet av fredskongressen 1915 aktualiserar vi fredsbudskapet och reflekterar över vad det betyder i dag, säger ställföreträdande stadsträdgårdsmästare Karin Sjödin.


– I kommunens grönstrategi säger vi att traditioner ska kunna leva kvar och utvecklas samtidigt som nya skapas. Årets kaktusplantering är ett exempel på denna målsättning, säger Karin.