varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Invigning av ny förskola i Varbergs kommun!

17 oktober 2014Kommunen
Invigning Göthriks förskola

I onsdags den 15 oktober var det invigning av den nya förskolan i Göthrik, en fantastisk förskola med otroligt inspirerande och fantasieggande utemiljö. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson och förskolechef Mette Wiehard Törnblad står redo att klippa bandet.

I onsdags den 15 oktober var det invigning av den nya förskolan i Göthrik. Förskolan är efterlängtad och den ligger alldeles intill skolan i hjärtat av samhällena Hunnestad, Grimeton och Gödestad. Personalen har fått vara med och planera byggnaden, vilket har mynnat ut i en fantastisk förskola med en otroligt inspirerande och fantasieggande utemiljö. Att få vara delaktig i utformningen av förskolan upplever personalen som väldigt roligt. Förskolan är byggd för ungefär 60 barn och är fullbelagd. Huset är ett passivhus med solceller på taket och ett avancerat ventilationssystem.Göthriks förskola är planerad för samarbete och lokalerna nyttjas gemensamt av alla på förskolan. Förskolan har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och därför är ateljén som finns mitt i huset särskilt uppskattad. En ateljerista är anställd som jobbar 100 % på förskolan och gör 20 % av sin tjänstgöring i ateljén. Mitt i huset ligger också torget där barnen äter, leker och där man kan samlas vid olika tillfällen.