Sök

2018-12-11

Ingers initiativ blev startskott för Varberg i omvärlden

Inspiration kan komma från många olika håll. Varberg i omvärlden är ett projekt med en serie inspirationsföreläsningar och kreativa samtal om hållbar utveckling. Inspirationen till projektet kom från en engagerad kommuninvånare med en god idé.

När Inger Malmberg bläddrade i en hög med tidningar hemma vid köksbordet stötte hon på en artikel om Malmö. Artikeln handlade om en särskild fastighet med hyresrätter där alla boende, mot att de är bilfria, får ett resekort för att åka med Skånetrafiken. Inger kontaktade en bekant som jobbar på Varbergs kommun om det hon läst och frågade om någon från kommunen kunde prata på styrelsemötet i hennes bilpool om ämnet. Istället fick hon ett svar hon inte hade förväntat sig – att detta var en alldeles för bra idé för att bara stanna hos bilpoolen. Så ur Malmös koncept, Ingers uppmärksamhet och kommunens stöttning föddes konceptet Varberg i omvärlden. Det blev en serie inspirationsföreläsningar med omvärldsspaning och kreativa samtal om hållbar utveckling av Varbergs stad och landsbygd.

Tre teman i fokus

Varberg i omvärlden bygger på tre träffar, alla med varsitt tema: Mobilitet för människor och gods, Livet mellan husen samt Digitalisering. Inger Malmberg, som varit med och utvecklat konceptet, tycker att det är en stor fördel att träffarna inte är branschspecifika.
- Det är jättebra att folk kommer från olika branscher som hotell, skolor, fastighetsvärden och så vidare. Det blir en korsbefruktning av idéer som kanske aldrig hade blivit till annars.

Josefine Gudmundson, hotellchef på Hotell Fregatten, som varit med på två av tillfällena håller med.
- Att bjuda in människor från olika branscher på det här sättet ligger helt rätt i tiden. Speciellt nu inför de stora förändringar som kommer att bli i stan (ombyggnaden av stationen och Västerport reds. anm). Då blir det extra viktigt att alla är med på tåget och gör sina röster hörda.

Resultatet

Mötesserien Varberg i omvärlden avslutades den 3 december och nu börjar arbetet för kommunen med att sammanställa alla de tankar och idéer som kommit upp. Materialet kommer sedan att användas som underlag och inspiration till kommande satsningar på Näringslivs- och destinationskontoret (NOD). Innehållet och idéerna berör områden som kan kopplas både till både destinations-, näringslivs- och samhällsutveckling.