varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Information om studentkortegen den 5  juni

25 maj 2015Kommunstyrelsens förvaltning
Studentmössa hissas i luften

I år är vägsträckan för studentkortegen i Varberg något förändrad på grund av vägarbete på Västra Vallgatan.

Ambitionen är att kortegen ska starta klockan 17.00 från Sparbankshallen. På denna kartaPDF (pdf, 404.8 kB) kan du se hur kortegen går. Den gröna slingan körs två varv och sedan kör kortegen åter till Sparbankshallen.

Polisen kommer vara med under kortegen för att underlätta framkomligheten.