Sök

2016-10-19

Inbjudan till informationsmöte om lokala säkerhetsnämnden

Torsdag den 20 oktober kl 18.30

Plats: Fiskerilokalen i Bua hamn

Informationspunkter

  • Vad gör lokala säkerhetsnämnden?
  • Hur arbetar Ringhals kärnkraftverk med säkerhetsfrågor?
  • Hur arbetar Länsstyrelsen med beredskapsfrågor?
  • Frågestund.

Medverkande

Lokala säkerhetsnämnden, Ringhals och Länsstyrelsen i Halland.
Välkomna!

Ann-Charlotte Stenkil, ordförande