varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-26

Idag beslutade kommunstyrelsen om ett planeringsdirektiv för den nya stadsdelen Östra Träslöv

Varberg växer, och kommunen planerar för en ny stadsdel i Östra Träslöv med plats för bostäder, service och olika typer av mötesplatser. Östra Träslöv har länge funnits med i kommunens översiktsplan, och nu har det blivit dags att påbörja planeringen mer i detalj.

Kartbild på Varberg stadsområde med en cirkel som märker ut vart nya stadsdelen Östra Träslöv kommer växa fram

Genom planeringsdirektivet tar kommunstyrelsen initiativ till att påbörja planeringen av Östra Träslöv, samtidigt som en övergripande inriktning för området anges. Projektet lämnas nu över till byggnadsnämnden som ansvarar för den fortsatta planeringen med planprogram och detaljplaner.

Naturlig förlängning av Varbergs stadsområdet österut

Inriktningen för den nya stadsdelen är att den ska bli en naturlig förlängning av Varbergs stadsområde österut. Här ska det finnas en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus och villor, men också en variation av upplåtelseformer och prisnivåer. Blandningen ska bidra till spännande och intressanta miljöer, men också till att attrahera människor med olika behov och förutsättningar.

- Det känns spännande att starta igång planeringen av Östra Träslöv, och den nya stadsdelen blir ett viktigt tillskott för kommunens bostadsförsörjning, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun.

En tidig och grov uppskattning är att den nya stadsdelen kan ge plats åt cirka 1 900 bostäder. Marken är till största del kommunägd vilket ger stora påverkansmöjligheter till hur stadsdelen kommer att växa fram, med hänsyn tagen till befintlig miljö.

Östra Träslöv – mer än bara bostäder

I planeringen ingår, förutom bostäder, även service i form av förskolor, äldreboenden och handel samt park- och naturområden. Stadens cykelstråk och stadsbusslinjer förlängs in i området och skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande.

- Östra Träslöv har ett intressant läge i staden och väldigt goda förutsättningar att bli en attraktiv och hållbar stadsdel, säger Frida Eriksson, samhällsplanerare på samhällsutvecklingskontoret i Varbergs kommun.

Från tidig planering till färdig stadsdel

Att utveckla en ny stadsdel är en lång process. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper, i takt med stadens utveckling och behov. Kommunen arbetar för att de första husen kan börja byggas 2023.