varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Höjd beredskap för flyktingmottagning

9 oktober 2015Kommunen

Regeringen har idag gått ut med att samtliga samhällsaktörer ska aktiveras i flyktingfrågan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna insatserna. Varbergs kommun har gått upp i beredskap för att snabbt kunna samordna insatser vid behov.

Med anledning av den kaotiska flyktingsituationen i världen förbereder sig nu olika samhällsaktörer i Sverige för flyktingmottagning. I Varberg har kommunen gått upp i en central stab som en förberedelse för en särskild händelse.

- Vi ska ha beredskap för snabba beslut vid behov. Det är mycket angeläget med kommunövergripande samordning och koordination med övriga involverade myndigheter, säger kommundirektör Annbritt Ulfgren.

 

I beredskapsarbetet har kommunen sammanställt en nulägesbild och förtydligat vilka uppdrag som behöver förberedas för att skapa en ökad beredskap. Om många flyktingar skulle komma samtidigt så ställer det krav på boende och stöd utöver ordinarie verksamhet. Kommunens lokalgrupp kan beordras in vid extraordinära situationer för att kunna erbjuda lokaler med sängplatser. Det finns även beredskap med personal som kan beordras in om det blir ett krisläge. Dessa har kännedom om integration och nödvändiga samhällskontakter.

 

Vad gäller ensamkommande barn har Varberg hittills klarat att hantera behovet men situationen är ansträngd. Det är troligt att ytterligare åtagande kommer vilket kommer att förändra läget. Därför ökar vi beredskapen.