Sök

2019-04-08

Hjälp och stöd vid våld i nära relationer

Dokumentären ”Älska mig för den jag är” som nyligen visades i SVT har fått ett enormt genomslag och har därmed satt ljuset på utsattheten hos dem som lever med våld i nära relationer. För den som är utsatt finns stöd att få hos Varbergs kommuns relationsvåldsteam.

Fyra personer

Relationsvåldteamet består idag av fyra behandlingssekreterare, Lisa Petersson, Nanna Gullström, Andreas Andersson och Magnus Stolt.

Relationsvåldsteamet hör till socialförvaltningen och arbetar med familjer där det förekommer eller har förekommit våld. Lisa Petersson, behandlingssekreterare, berättar om verksamheten:

- Vi erbjuder samtal till personer som har upplevelser av våld och som är eller har varit våldsutsatta. I samtalen ges möjlighet att synliggöra våldet man utsätts för och att kartlägga vad det får för konsekvenser.

En gång i veckan finns gruppverksamhet där våldsutsatta kvinnor träffas tillsammans och delar erfarenheter. Många upplever detta som skuld- och skamavlastande och att man får syn på att man inte är ensam i sin situation. Det finns också möjlighet för barn att komma till relationsvåldsteamet för att bearbeta upplevelser av våld.

Relationsvåldsteamet erbjuder även stöd till personer som behöver hjälp med aggressionsproblem, som har problem med att kontrollera sina känslor eller som på något sätt utövat våld.

Satsning för ökad kompetens
Regina Lindahl, samordnare för våld i nära relationer på socialförvaltningen, berättar att förvaltningen även har inlett en bred satsning för att uppmärksamma våld i nära relationer inom alla verksamhetsområden.

Satsningen innebär att kompetensen inom området ska öka i alla verksamheter för att mörkertalet ska kunna minska och fler ska få stöd och hjälp. Handläggare och vård- och omsorgspersonal ska bli bättre på att fråga om våldsutsatthet och våldsutövande och på att kunna upptäcka tecken på våld.

- Kunskap är viktigt, säger Regina Lindahl. Vi vet att det finns ett stort mörkertal, men det finns hjälp att få och den kunskapen vill vi sprida.

Kontakt

Relationsvåldsteamet

Via barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp

Telefon: 0340 - 885 00