Sök

2019-03-05

Himlemotet – nytt verksamhetsområde i ett växande Varberg

Varberg växer och det finns ett stort behov av verksamhetsmark för företag som vill etablera sig eller utvecklas i kommunen. Nu börjar planeringen för Himle verksamhetsområde som sedan länge funnits med i kommunens översiktsplan.

Varbergs kommun förvärvade under 2018 stora delar mark i Himle och nu kan planeringen av ett nytt verksamhetsområde påbörjas mer i detalj. Idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om ett planeringsdirektiv och senare i mars förväntas kommunstyrelsen ta ett slutgiltigt beslut i ärendet.

- Det är glädjande att vi nu kan komma igång med planeringen för området i Himle. Detta är en viktig pusselbit i Varbergs utveckling, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Stadsnära läge utmed motorvägen

Himle verksamhetsområde föreslås att utvecklas med inriktning mot lager, logistik, industri och tillverkning. Området har god tillgänglighet till motorvägen och ska utvecklas på ett hållbart sätt. Det kommer att finnas plats för både nyetableringar och för verksamheter som vill flytta till nya lokaler inom stadsområdet.

I samband med planläggningen ska lämpligheten även prövas för utveckling av upp till 200 bostäder inom det före detta Fun City-området.

Från tidig planering till färdigt verksamhetsområde

Att utveckla ett nytt område är en lång process, området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper. Vi arbetar för en byggstart 2023. Genom planeringsdirektivet tar kommunstyrelsen initiativ till att påbörja planeringen av området, samtidigt som en övergripande inriktning anges. Nästa steg är att ta fram ett planprogram. Mer om det planerade verksamhetsområde i Himle hittar du här.

Området som omfattas av planprogrammet. Ytan som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsmark är randig på bilden.