Sök

Hela Halland samverkar i Art Inside Out

11 juni 2015Kommunen

Varbergs kommun lanserar, tillsammans med övriga halländska kommuner och Region Halland, Art Inside Out, en helt ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling i Halland.

De senaste tre åren har olika projekt med konstnärligt skapande och möten med publik hållits runt om i Halland, så kallade residens. Nationella och internationella kulturskapare har bjudits in för att under en period verka på någon plats i länet och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya produktioner skapats. Kulturresidensen, som finansierats med medel från Kulturrådets utvecklingsbidrag och Region Halland, har lagt grunden till den nya institutionen.


Samverkan mellan kommunerna och regionen

I Art Inside Out ansvarar Hallands sex kommuner och Region Halland tillsammans för planering och urval av vilka kulturresidens som ska presenteras.
– Genom institutionen blir invånarna delaktiga i den nationella och internationella kulturvärlden. Att kommunerna är en aktiv part innebär ett tydligt lokalt inflytande och säkerställer att hela Halland får tillgång till det nya spännande kulturutbudet, säger Lovisa Aldrin, ordförande i Driftnämnd kultur och skola, Region Halland.


Art Inside Out, intryck utifrån – uttryck inifrån

Art Inside Out blir ett komplement till de få kulturinstitutioner som finns i Halland, kulturskaparna får influenser och nya sammanhang att verka i, samtidigt som invånarna får delta i konstnärliga processer och upplevelser. Beslutet om att starta Art Inside Out togs vid regionstyrelsens möte 27 maj och är väl förankrat i både region och kommuner.


– Art Inside Out är ett lyckokast för Varbergs kommun. Kommunen står i begrepp att bygga en helt ny stadsdel där kulturresidenset kommer att få stor betydelse för bland annat utvecklingen av stadsrummet, säger Christina Josefsson, förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun.


Kommande kulturresidens

Även om Art Inside Out formellt startar 1 januari 2016 presenteras årets kommande kulturresidens som delar av institutionen. Den 8-26 juni är det dags för Open Lab Halland, ett residens där sex konstnärer från olika länder möts på Löftadalens folkhögskola och presenterar en avslutande workshop på ”Rosenfred – en hyllning” den 25 juni, som en del av VARBERG CALLING for Peace.