Sök

2019-06-18

Har du stött på en invasiv art?

Vissa främmande arter kan bli invasiva och kan orsaka stora ekonomiska kostnader, skador på människors hälsa eller på biologisk mångfald. Men vad gör man om man stöter på en invasiv art?

Parkslide

Vi har tips på hur du bekämpar invasiva växter på din mark, och efterlyser rapporter om vanliga invasiva arter.

Läs mer på vår sida om invasiva arter.