Sök

2017-09-13

Hallifornia vann utmärkelsen Placebrander of the year 2017

Varbergs position som Hallands Kalifornien har sedan 2013 stärkts genom återkommande longboardtävlingar, kabelpark för wakeboard, kultur, mat och musik. I år utsågs Hallifornia till vinnare i årets platsmarknadsföring och platsutveckling.

Sex leende personer håller upp en blombukett och ett diplom

Stor glädje när Hallifornia blev Placebrander of the Year 2017

När Hallifornia sveper in över Varberg så myllrar hela staden av semesterfirande besökare i alla åldrar med aktiviteter som skate, surf, yoga, mat och kustkultur i en salig blandning som alla får ta del av.

Redan 2013 arrangerades Hallifornia för första gången. Sedan dess har Varbergs position som Hallands Kalifornien, stärkts genom återkommande longboardtävlingar, kabelpark för wakeboard, kultur, mat och musik. Dessutom med insatser inom jämställdhet, hållbarhet och integration. Den nya kustkulturen är numera etablerad i Varberg. Varberg är barnfamiljernas, ungdomarnas, dansarnas, musikernas och surfsportarnas mötesplats varje sommar. 2016 hade festivalen 40,000 besökare och insatserna gynnar platsens varumärke året runt.

Juryns motivering

"Genom kreativitet, värme och tillvaratagande av platsens unika tillgångar har en ny kultur vuxit fram och sprider en känsla av gemenskap på platsen men också långt utanför dess geografiska område. Med ett tydligt fokus på socialt ansvarstagande är de ett föredöme som den moderna platsmarknadsföraren. Vinnaren av årets Placebrander of the Year samlar och enar människor och manifesterar sitt budskap genom en festival som bara växer sig starkare för varje år som går."

Hallifornia utsågs som vinnare genom en omröstning bland allmänheten.

Platsmarknadsföring och platsutveckling

Placebrander arbetar med inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Detta görs bland annat genom priset Placebrander of the Year som premierar imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Genom att öka kunskap och kvalitet på platsmarknadsföring gynnas många parter – såväl offentlig sektor som näringsliv och invånare lokalt, regionalt och nationellt.