Sök

2020-01-13

Hållbarhet i fokus på Varberg Sessions #04

Nu är det snart dags: onsdagen den 15 januari slås dörrarna upp för Varberg Sessions #04 på Arena Varberg. Föreläsningarna med Viktoria Walldin Alexander Ståhle och kommer att filmas och läggas ut på varberg.se så fort som möjligt.

Viktoria Walldin och Alexander Ståhle.

Det övergripande temat för dagen är ”Den delande staden”. Föreläser gör:
Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad vid KTH och vd för konsultföretaget Spacescape.
Viktoria Walldin, socialantropolog och partner på White Arkitekter med ansvar för social hållbarhet.
Dagens moderator är Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv och ordförande i Svenska stadskärnors forskarråd.

Hållbara resenärer belönas

”Ett hållbart Varberg” är överskriften på kommunens mål och inriktning från och med 2020. Ett litet steg mot detta är att alla besökare som tar sig till Varberg Sessions på cykel i år erbjuds en gratis cykelservice.
- Varberg har precis startat upp EU-projektet SMaRT (Sustainable Mobility rural and urban transport) och cykelverkstaden på Sessions är en del av projektet. De närmsta tre åren kommer vi utveckla och stimulera till ännu mer hållbart resande i olika sammanhang, berättar Louise Wallmander, utvecklingsledare på Näringslivs- och destinationskontoret.

Blandad publik

Publiken på Sessions är blandad med intresset för stadsutveckling som gemensam nämnare. Här finns byggaktörer, arkitekter, fastighetsägare, konsulter, politiker och tjänstemän. Ett antal platser är vikta åt kommuninvånare, Varbergsföretagare och PS-elever. I år finns också en handfull samhällsplanerare från andra halländska kommuner på plats.

Här kan du läsa mer om Varberg Sessions i allmänhet och våra föreläsare i synnerhet!