Sök

2020-03-25

Funka, kommunens fritidsverksamhet för funktionsnedsatta, ställer om aktivitetsutbudet

Funka arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar i Varbergs kommun. Nu ser verksamheten över sina aktiviteter för att minska risken för spridning av corona/covid-19.

De planerade aktiviteter som skulle ha genomförts inomhus och/eller kräver gemensam bussresa ställs in och ersätts med utomhusaktiviteter. Information kommer att skickas ut till de personer som anmält sig till inställda aktiviteter.

Just nu pågår ett arbete med att planera in nya aktiviteter som kommer att genomföras utomhus och som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information om det nya aktivitetsutbudet kommer att presenteras på www.varberg.se/funkavarberg Länk till annan webbplats. inom kort. Information kommer också att gå ut via Funkas nyhetsbrev.

När åtgärden inte längre behövs kommer verksamheten att fungera som tidigare.

Varbergs kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.

Mer information om hur kommunens verksamhet påverkas av coronaviruset/covid-19 Länk till annan webbplats..