Sök

2019-01-22

Friluftsprojektet Outwest ska göra naturen tillgänglig för fler

Nu startar Outwest, ett friluftsprojekt som syftar till att tillgängliggöra kommunens natur för fler och samtidigt skydda viktiga naturvärden. Projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer med stöd från Leader Halland.

Foto: Christoffer Collin

Projektet startade den 21 januari 2019 och pågår under ett år. Under projekttiden ska Outwest bland annat hitta nya sätt att tillgängliggöra naturen och vidareutveckla fyra olika friluftsdestinationer i kommunen: Sjöaremossen, Apelviken, Åkulla och Hallandsleden.

- Vi vill att ännu fler ska upptäcka våra fantastiska miljöer och göra dem mer lättillgängliga. Vi ska också fortsätta arbetet med att knyta ihop kust och landsbygd, säger Hanna Erixon projektledare.

Projektet drivs av Varbergs kommun med finansiering från Leader Halland. Outwest berör och samarbetar med en rad olika aktörer så som idrottsföreningar, markägare, jaktlag, länsstyrelsen för att nämna några.

- Vi vill utveckla ett attraktivt friluftsliv utan att tulla på naturvärden. Vi tror att det är viktigt att göra det i ett samarbete med aktörerna som verkar i naturen, säger Hanna Erixon, projektledare för Outwest.

Projektet har en total budget om 956 000 kr. Utöver de 812 524 kr som Outwest tilldelats i projektstöd av Leader Halland bidrar även Varbergs kommun med 143 468 kr. Därtill bidrar ideell sektor med tid och resurser.

Mer information om projektet kommer löpande att publiceras på varberg.se.