Sök

Föreläsning om solenergi den 6 maj

5 maj 2014Kommunstyrelsens förvaltning

Kom och lär dig mer om hur du kan utnyttja solen på ditt villatak eller någon annan yta. SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut föreläser om solvärme och solceller.

Solen kan ge dig både el och varmt vatten. Tekniken för att använda solenergi är en av de snabbast växande marknaderna i världen.


Solenergidagarna - för en ljus framtid

I maj är det de europeiska soldagarna, en kampanj för att öka kunskapen och intresset för solenergi som är en väl beprövad och klimatsmart energikälla. Solenergi kan användas i solfångare som ger värme och i solceller som ger el.

Kampanjen genomförs i samarbete mellan energikontor och energi- och klimatrådgivare.

 

Program

18.00 Lokala installatörer finns på plats för att visa solceller och solfångare

18.30 Föreläsning om solfångare, solvärme, Martin Persson, SP

19.00 Paus med en möjlighet till att tala med lokala installatörer

19.30–20.30 Föreläsning om solceller, solel, Martin Persson, SP


Bakom arrangemanget står energi- och klimatrådgivningen i Varbergs och Kungsbacka kommuner.


Plats: Aulan Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka


Fri entré