Sök

Fördjupad översiktsplan för norra kusten på samråd

25 juni 2015Kommunen

Förslaget på fördjupad översiktplan för norra kusten är nu ute på samråd. Samrådstiden pågår mellan den 25 juni-30 september och alla är välkomna att lämna synpunkter.

Förslaget på översiktplan för norra kusten med tillhörande bilagor samt information om hur du går tillväga för att lämna synpunkter finns på följande länk:


Samråd för fördjupad översiktplan för norra kusten


Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta:

Katrin Larsson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-881 17

katrin.larsson@varberg.se