Sök

Förändringar trafikföring och parkering på Östra Vallgatan

30 januari 2014Kommunen

Efter arbetet med att byta ut VA-ledningar på Östra Vallgatan mellan Träslövsvägen och Engelbrektsgatan har förändringar skett gällande trafikföring och parkering.

Östra Vallgatan är nu dubbelriktad även mellan Träslövsvägen och Engelbrektsgatan för att trafikanter lättare ska kunna ta sig till parkeringshusen Lorensberg och Kanngjutaren, men också för att få en bättre fungerande kollektivtrafik inom Varbergs kommun.

 

För att trafiken ska kunna flyta på utan störningar är parkeringsmöjligheterna utmed Östra Vallgatan ändrade. Nu gäller längsgående parkering, alltså att fordonen ska parkeras i färdriktningen utmed vägkanten och inte snedparkeras, vilket man fick tidigare. Det gäller på västra sidan mellan Borgmästaregatan och Kyrkogatan och på östra sidan mellan Borgmästaregatan och Engelbrektsgatan. 


Parkeringstiderna är desamma som tidigare, se vägmärken på platsen. Kommunens trafikövervakare har hittills satt gula varningslappar på bilar som har snedparkerat på dessa platser som en upplysning om att förändringar har skett och att fordonet har stått felparkerat. Från och med vecka 6, det vill säga den 3 februari så kommer de fordon som inte parkerar i färdriktningen att erhålla felparkeringsavgift.


För frågor, kontakta

Lennart Derle
Hamn- och gatuförvaltningen

Tel 0340-881 31