Sök

2020-03-02

Fler pendlingsstråk för cykel

Nu bygger vi om och breddar flera gång- och cykelvägar. Det innebär att två nya sträckor görs om till arbetspendlingsstråk.

Bild på målad cykel på asfalt.

Arbetspendlingsstråket mellan Breared och Lasarettsgatan är nästan klart. Under våren anlägger Varbergs kommun två nya cykelstråk; mot Trönninge längs Lindbergsvägen och mot Nygrannes längs Österängsvägen.

- Med de här projekten vill vi öka trafiksäkerheten och underlätta för arbetspendling med cykel, säger Vedad Hadzic, projektledare Varbergs kommun.

Arbete pågår
Arbetet med att bygga om och bredda den befintliga gång- och cykelvägen mellan Lugnetrondellen och Trönninge har precis startat. I projektet byggs även busshållplatserna Bolsevägen och Lugnet om för att bli säkrare och mer tillgängliga. I Brunnsberg bygger vi om en mindre gång- och cykelväg, innanför Gödestadsvägen. Dessutom anläggs nya farthinder vid gång- och cykelpassagerna i korsningarna vid Granvägen respektive Gödestadsvägen.

Projekt på gång
Inom kort påbörjas även arbetet med ett arbetspendlingsstråk utmed Österängsvägen. Även här är det den befintliga gång- och cykelvägen som görs om. I samband med det byggs även farthinder vid gång- och cykelpassagerna i korsningarna vid Träslövsvägen samt säkerhetsanpassade gång- och cykelöverfarter vid cirkulationsplatsen i korsningen Österleden/Österängsvägen.