varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-05

Fem års jämställdhetsarbete har gett resultat

Nyligen presenterade kultur- och fritidsnämnden 2017 års jämställdhetsbokslut. För första gången fördelas resurserna mellan pojkars och flickors idrottande på ett jämställt sätt i Varbergs kommun.

I september 2014 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta jämställdhet som ett av sina främsta mål. Då beslutades även att arbetet skulle följas upp genom ett årligt jämställdhetsbokslut.

Sedan dess har alla ärenden genomgått en jämställdhetsbedömning och både politiker och personal har utbildats inom området. Parallellt började verksamheten med könsuppdelad statistik för att kunna följa upp resultatet.

Viktigt beslutsunderlag

Med boksluten som underlag har nämnden kunnat fatta beslut som gynnar en ökad jämställdhet. Exempelvis att bygga Tresteget, en ny arena för friidrott och gymnastik i Trönninge, idrotter som generellt sett utövas av en högre andel flickor än pojkar. Nämnden har också tillfört investeringsmedel till ridsporten under tre års tid. Även denna idrott utövas av en större andel flickor än pojkar.

Det har också gjorts satsningar för att få fler pojkar och män att läsa och för att fler pojkar ska upptäcka Kulturskolans gruppverksamhet där flickor historiskt har varit i majoritet.

Arbetet har bland annat resulterat i att föreningsbidragen nu har gått från att fördelas 60/40 till pojkars fördel till att fördelas helt lika mellan könen. En annan effekt är att fler tjejer besöker kommunens ungdomsgårdar. Fördelningen har gått från 36 procent tjejer till 44 procent tjejer.

Arbetet fortsätter

Efter årets jämställdhetsbokslut beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat att utreda den mobila idrotts- och eventanläggningen IP Skogen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De har också beslutat att årligen genomföra en spridningskonferens för jämställdhet. Den första konferensen ska äga rum redan i höst.

Arbetet går vidare inom alla områden, men särskilt fokus ligger på att få fler killar att upptäcka Kulturskolan och att få fler pojkar och män att läsa böcker, samt att stötta föreningslivet i arbetet för mer jämställda verksamheter.