Sök

2019-04-10

Fågelskulpturer ska skänka trygghet på nytt särskilt boende

Nu är det klart att konstnärsduon Emma Tryti och Jamila Drott får uppdraget att uppföra konstnärlig gestaltning vid det nya särskilda boendet i Träslöv. Deras verk är tänkt att bidra med trygghet och ska vara en möjlig aktivitet för de boende.

En härfågel sitter på växthusets tak.

I skissförslaget föreslås en härfågel placeras på taket till boendets växthus.

I mars 2019 startade bygget av ett särskilt boende i Träslöv, anpassat för personer med demenssjukdom. Boendet beräknas vara klart för inflyttning i juni 2020.

Verket heter Fågelslinga och består av 10 fågelskulpturer i brons och keramik. Skulpturerna placeras ut i boendets trapphus samt trädgård och föreställer fåglar av olika arter.

Drott har bakgrund inom demensvården och Tryti har studerat konstpedagogik med särskilt fokus på personer med demenssjukdom. Därmed har konstnärerna en gedigen kunskap om konstpedagogik och aktivering, i relation till personer med demenssjukdom. I sin skiss skriver de att verken strävar efter att kommunicera med personer som helt eller delvis förlorat sitt språk och lyfter vikten av att undvika förvirrande bildspråk.

Bakgrund

I januari 2018 utlyste Varbergs kommun uppdraget att uppföra en konstnärlig gestaltning till boendet. Det kom in totalt 68 intresseanmälningar. I juni samma år fick tre konstnärskap i uppdrag att ta fram skissförslag. Dessa har bedömts av en jurygrupp bestående av bland annat kommunens konstnärliga råd.

I sin motivering skriver jurygruppen bland annat:
…boende, besökare och personal kan få en konstupplevelse som i förlängning både kan skapa trygghet, bidra till igenkänning och orientering i närmiljön. ”Fågelslinga” fungerar både som enskilda nedslag och hel promenad där de som möter verket kan välja graden av interaktion. Skissförslaget tar sig stilfullt an de svårigheter som personer med demenssjukdom har i mötet med vardagen genom ett visuellt tydligt formspråk som i sin skala och spridning ger ett finstilt avtryck utan att vara påträngande.

Den 27 mars 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna konstnärsduon Tryti och Drotts skissförslag och ge dem i uppdrag att uppföra sitt verk.