Sök

2019-11-27

"Ett steg närmare Västerport"

På onsdagen höll Mark- och miljödomstolen förhandling på Campus i Varberg. Målet handlar om kommunens ansökan om att få tillstånd att förstärka hamnområdet så att Västerport kan byggas.

Varbergs hamn har vuxit fram under lång tid. Kajer och pirar börjar bli gamla och behöver repareras och/eller bytas ut.
För att få utföra den här typen av arbete behövs enligt miljöbalken ett så kallat ”tillstånd för vattenverksamhet”, och det är Mark- och miljödomstolen som avgör om ett sådant kan ges.

Kortfattat kan man säga att hela hamnområdet behöver säkras, så att det blir möjligt att bygga för framtiden. Arbetena kommer att genomföras successivt och anpassas till Industrihamnens verksamhet. De åtgärder som krävs i Västerports etapp 2 och 3 kommer därför inte påbörjas förrän hamnen flyttat till nya Farehamnen.

Här är en sammanfattning av vad kommunen ansöker om tillstånd för att göra:

  • Reparationer av kajanläggningar
  • Rivning av vissa kajer
  • Utfyllnad av en mindre del av hamnbassängen (så att det blir mer byggbar mark)
  • Anläggning av tryckbankar i hamnbassängen (ska stötta kajen)
  • Anläggning av träbryggor och flytbryggor
  • Anläggning av en pumpstation för dagvatten

Både negativa och positiva konsekvenser

Under onsdagens förhandling diskuterades bland annat de konsekvenser som det planerade arbetet kan ha på den omgivande miljön: Hur kan man göra att vattnet i hamnbassängen grumlas så lite som möjligt (grumling är inte bra för organismerna som lever i vattnet)? Hur hanteras föroreningar som finns i bottensediment som rörs upp?

Men åtgärderna i hamnbassängen ger också positiva konsekvenser för miljön: Till exempel kommer tryckbankarna göra så att vattnet blir grundare på flera ställen, vilket i sin tur ger möjlighet för fler arter att leva där än idag.

"Ett steg närmare Västerport"

-Idag är givetvis en viktig dag. Det här tillståndet behövs för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Vad som känns bra är att ingen av remissinstanserna har avstyrkt vår ansökan, några tycker däremot att vissa villkor bör skruvas åt, säger Maria Hagelberg, projektledare för Västerport.
Hon tillägger:
-Det är också en milstolpe i projektet: förhandlingen innebär att vi är ytterligare ett steg närmare Västerport.
Efter förhandlingen åkte alla inblandade på en gemensam busstur genom hamnen och gjorde ”syn” (= tittade på hur området ser ut i verkligheten.)

Domstolens utlåtande kommer inom två månader, senast den 27 januari 2020.