varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ett säkert vårtecken

2 mars 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Denna vecka börjar sopning av kommunens vägar för att få bort sand efter vintern. Först ut är genomfartsleder, därefter sopas gator och cykelvägar.

När sopningen av tätorten är klar fortsätter sopningen i serviceorter och på kommunens vägar på landsbygden.


Inför sopning av gator sätts skyltar upp i de aktuella områdena. Fastighetsägare som vill ha undan sand från trottoarer uppmanas att sopa ut sanden i gatan innan sopning sker.


Hamn- och gatuförvaltningen