Sök

2019-01-11

Ett kvarter av Västra Vallgatan stängs på måndag

På måndag den 14 januari börjar förberedande ledningsarbeten inför tunnelbygget på Västra Vallgatan mellan Otto Torells gata/Norrgatan och Engelbrektsgatan. Gående och cyklister kan passera men bil- och busstrafik leds om.

Gatubild med en illustrerad byggarbetare

Den 14 januari 2019 startar Trafikverket ledningsarbeten på Västra Vallgatan, sträckan Otto Torells gata/Norrgatan till Engelbrektsgatan, och i Järnvägsparken. Detta arbete beräknas pågå till hösten 2019, nära byggstarten för tunnelprojektet.

Cyklister och gående

Cyklister och gående kan ta sig förbi avstängningen förutom när ledningsschaktet korsar Västra Vallgatan.

Biltrafik

Trafiken leds om till Göteborgsvägen, Östra hamnvägen och Västkustvägen. Endast behörig trafik till fastigheter ges tillträde.

Norrifrån når man stationen som vanligt. Söderifrån når man stationen via:

  • Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
  • Västra Vallgatan – Otto Torells gata – Briggen (P)
  • Västkustvägen – Monarkvägen - Birger Svenssons väg
  • Östra Långgatan/Sveagatan - Göteborgsvägen - Birger Svenssons väg

Busstrafik

Två busslinjer, linje 1 och 60, som brukar köra på Västra Vallgatan leds via Kungsgatan - Engelbrektsgatan - Östra Vallgatan - Kyrkogatan när ledningsarbetena påbörjas.

Projekt Varbergstunneln

Karta för trafikomledning 2019.

Här kan du köra bil. Här kan du parkera.