varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ett första slag för Fästningsbadet

15 december 2014Kommunen
Fästningsbadet sett från hamnen

De närmaste dagarna kommer en pålkran prova att slå ner pålar i vattnet utanför Fästningspiren för att undersöka hur träpålarna till Fästningsbadet ska fästas i havsbotten. Provpålningen är ett av många moment i bygget av badet som nu tar sin början.

En marinarkeologisk undersökning i början av december visade inte några fynd på havsbotten och Länsstyrelsen har därför gett klartecken att gå vidare med de planerade arbetena.

Efter årsskiftet kommer muddring av havsbotten att ske för att skapa ett säkert djup för badande. Till våren genomförs sedan förberedande arbeten och ett fäste byggs i piren.

Under tiden 31 mars - 1 november får det inte pågå byggnation i vattnet och arbetena återupptas därför nästa vinter. Om allt går som planerat är Fästningsbadet klart till badsäsongen 2016

Hamn- och gatuförvaltningen


Fotomontage: Matilda Bäcklund, Liljewall arkitekter