varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-26

En milstolpe för projekt Västerport

Nu är det dags: tisdagen den 7 november går planprogrammet för Västerport ut på samråd.
- Det ska bli spännande att se vad Varbergsbor och remissinstanser tycker! säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

För information om tider och platser för samrådsmöten och utställningar - se längst ner i texten!

På förmiddagen idag, torsdagen den 26:e oktober, godkände byggnadsnämnden att kommunens förslag till planprogram för Västerport går ut på samråd.
En lång period med intensivt arbete har resulterat i en 88 sidor lång handling som beskriver de grundläggande principerna för hur det ska se ut i Varbergs nya stadsdel.
-Det ska bli väldigt spännande att se vad Varbergsbor och remissinstanser tycker, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin som lett arbetet med planprogrammet.
-Vi tycker själva att vi har fått fram ett gott förslag som visar former och förutsättningar för att kunna skapa en levande och attraktiv blandstad.

"Recept för Västerport"

I planprogrammet ingår många delar som tillsammans skapar ett ”recept för Västerport”. Bland annat resultatet från de två medborgardialoger som hållits, inspel från de tre arkitektteam som medverkade i det parallella uppdraget, tekniska utredningar, ekonomiska förutsättningar, inspel från kommunala politiker och tjänstemän samt kommunens inriktningsbeslut.

Utställningar och informationsträffar

På tisdag den 7 november slår vi upp dörrarna till projektets nya utställningslokal på Otto Torells gata 22. Där kan man titta på samrådsutställningen, läsa själva planprogramhandlingen, ställa frågor eller bara ta en kopp kaffe.
På tisdagen har vi öppet från klockan 13 till 19.

Samrådsperioden varar från och med den 7 november till året ut. Tre dagar i veckan kommer det att finnas medarbetare från projektet i lokalen:
 
Tisdagar: kl. 13-19
Torsdagar: kl. 13-19
Plus de flesta lördagar: kl. 11-13

I övrigt kommer lokalen att vara öppen så ofta vi kan för den som vill komma in och titta, men inte alltid med bemanning.

Gallerian och Gamlebyskolan

Samrådsutställningen kommer också att visas i Gallerian på Västra Vallgatan. Grundmaterialet finns även på stadsbyggnadskontoret på Östra Långgatan 14 (Gamlebyskolan).
Från och med den 7 november finns programhandlingen på vår webbplats varberg.se/projektvasterport

Två informationsträffar (samrådsmöten):

Under samrådstiden hålls två öppna informationstillfällen. Då presenteras planprogrammet av projektmedarbetarna. Våra kommunalråd, politiker från byggnadsnämnden samt tjänstemän från projektet kommer finnas på plats.
Välkomna att lyssna, titta och ställa frågor!

Tillfälle 1: söndagen den 12 november kl. 13-15
Tillfälle 2: onsdagen den 22 november kl. 18.30-20.30
Plats: Folkets hus, stora salen, plan 1.

Lämna synpunkter

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på planprogrammet. Dessa mejlas till bn@varberg.se eller postas till Varbergs kommun, stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg.
Det går också bra att lägga ett brev eller papper i våra brevlådor som finns på de två utställningsplatserna. Kom bara ihåg att skriva namn och adress! Annars registreras inte synpunkterna.

ikon

Nyheter