Sök

2019-01-28

Enklare att söka stöd vid vårdnadstvist

Nu är det lättare för skilda föräldrar att söka samarbetssamtal när man behöver hjälp att komma överens om frågor rörande barnen. Samtalen kan numera sökas via kommunens självservice direkt här på hemsidan. Samarbetssamtal är strukturerade samtal tillsammans med familjerättssekreterare på familjerätten.

När föräldrar har svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen kan de ansöka om samarbetssamtal. Samtalen har barnet i fokus och syftet är att hjälpa föräldrar att nå en rimlig och hållbar överenskommelse som båda kan respektera. Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Läs mer om samarbetssamtal

Sök samarbetssamtal direkt via självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.