Sök

Enigt beslut om Marknad Varberg i fullmäktige

17 juni 2015Kommunen

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade igår (2015-06-16) att destinations- och näringslivsfrågor skyndsamt flyttas över från Marknad Varberg AB till kommunstyrelsen i Varbergs kommun.

Bakgrunden är att förvaltningsrätten underkänt den tidigare konstruktionen och att formen för verksamheten därför behövt ses över och ändras.

Att destinations- och näringslivsfrågor i Varberg hamnar centralt på kommunstyrelsens förvaltning är en tydlig signal på hur viktiga de är, menar Ann-Charlotte Stenkil (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

- Det är frågor med hög prioritet och är mycket viktiga för utvecklingen av hela Varberg. Vi nådde vägs ände med det tidigare upplägget och nu gäller det att hitta nya bra former för samarbete med näringslivet. Och det ska vi göra så snart som möjligt, säger Ann-Charlotte Stenkil.

 

Jannike Åhlgren som varit VD för bolaget Marknad Varberg är inne på samma linje. Att arbeta konstruktivt med de nya förutsättningarna.

- Marknad Varberg finns kvar men i en ny organisatorisk form. Vi kommer fortsatt att arbeta med full kraft samtidigt som vi hoppas att detta leder till fler samarbeten som gynnar Varberg, säger Jannike Åhlgren som i och med detta får den nya titeln näringslivschef.