Sök

2017-09-19

Elevskyddsutbildning ger kunskap om elevers påverkan på arbetsmiljön i skolan

Idag träffades elevskyddsombuden för Trönninge skola, Bosgårdsskolan, Göthrik skola och Påskbergsskolan för en gemensam elevskyddsutbildning.

Mikael Rosén leder dagens elevskyddsutbildning.

- Från och med årskurs 7 i grundskolan har eleverna rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse elevskyddsombud. I Varberg har vi utökat detta till att även innefatta årskurs 6. Elevskyddsombuden har en viktig roll och utses av alla elever, och representerar alla eleverna, säger Mikael Rosén, arbetsmiljöutvecklare och ansvarig för dagens utbildning.

Elevskyddsombuden ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Dagens utbildning går ut på att ge eleverna grundläggande kunskaper om den fysiska arbetsmiljön samt kunskap kring reglerna som ställer krav på arbetsmiljön.

Saga, Jesper och Nils är tre elever i årskurs 7 på Bosgårdsskolan som alla är nöjda med dagens utbildning.

- Det finns många saker i vår arbetsmiljö som man kanske inte alltid tänker på men som kan vara mer eller mindre farliga, säger Saga. Vi har fått lära oss vad man ska tänka på i klassrummet, kring t.ex. ljud, ljus, värme och ventilation fortsätter Jesper. Vissa saker har man hört om tidigare men många saker var nya för mig.

- Just nu bygger man om på vår skola så det är generellt lite rörigt, det saknas lampor på vissa ställen och det är stökigare än annars tillägger Nils.

I Trönninge skola är Frida och Hannah i klass 7C elevskyddsombud. Båda tycker att de fått lära sig mycket nytt på dagens utbildning och de ser fram emot att ta med sig och sprida den nya kunskapen på skolan. Trots att skolan är helt nybyggd säger tjejerna att det ändå finns saker att ta tag i. Den skofria skolan har t.ex. heltäckningsmattor på vissa ytor där man inte får äta mat. Trots det äter en del elever chips och annat på heltäckningsmattorna och det blir svårt att hålla ytorna välstädade. Insynen i klassrummen är en annan sak de tycker att skolan bör se över.

- Inne i skolan finns det många stora fönster, bl.a. finns det fönster mellan korridor och klassrum. När man står och redovisar för klassen kan kompisar i korridoren titta in på den som redovisar och det är inte alla som gillar det, säger Frida och Hannah håller med.

- Tack vare att elevskyddsombuden är så delaktiga är det bara roligt och inget svårt alls att förmedla budskapet att den fysiska miljön är viktig men också att vi är varandras arbetsmiljö. Även miljöbalkstänkande implementeras, summerar Mikael Rosén.