Sök

2019-06-12

Elever tar ansvar för rastaktiviteter

Trivselledarprogrammet är ett program som utbildar elever till att arrangera och organisera rastaktiviteter på skolan. En trivselledare är med och tar ansvar för ökad aktivitet och trygghet på rasten samt ser till att elever inte är ensamma.

Trivselledare på Trönninge skola

För att bli trivselledare måste eleven visa att hen är vänlig, respektfull och har ett inkluderande förhållningssätt till alla andra elever. Arbetet består i att planera, organisera och leda aktiviteter. Trivselledare deltar på regelbundna utbildningsdagar och möten med ansvarig personal på skolan där eleverna är med och planerar och utvärderar trivselledarverksamheten.

Filminspelning

Varje termin spelar en av medlemsskolorna (ca 1500 i Sverige, Norge och på Island) in en dans som används på utbildningsdagarna samt på Trivselledar-skolorna. Trönninge skola blev tillfrågad att spela in höstens dans. Dans nummer 22 i ordningen. Den släpps på youtube och på trivselledare.se i sommar.

Bildspel från träningstillfällen