Sök

Elever från Lindberg skola tyckte till om den föreslagna torgförnyelsen

9 juni 2015Kommunen

Vad tycker Varbergs kommuns elever om den föreslagna förnyelsen av torget och Brunnsparken? Just nu inhämtas elevers synpunkter och tankar kring den föreslagna förändringen och först ut att tycka till var klass 4B från Lindberg skola.

Nyligen samlades klass 4B från Lindberg skola på torget i Varberg för att vara med och tycka till om förslaget till förnyelse av torget och Brunnsparken. Under ledning av projektledarna Jennie Fagerström och Maja Moberg började förmiddagen med en intressant och kul rundvandring där de gick igenom förslaget med eleverna. Därefter samlades eleverna på Folkets Hus där de i grupper fick tycka till om förslaget samt tycka fritt om hur torget och Brunnsparken kan användas i framtiden.


Maja Hedrén och Jacob Johansson tyckte att det var både roligt och viktigt att de fått möjlighet att vara med och tycka till. Det är första gången de blivit inbjudna att få vara med och tycka till om något likt detta.


- Det är jätte roligt att få vara med, ibland lyssnar man bara på vuxna, säger Jacob.

- Barn vill också vara med, fortsätter Maja.


Elevernas engagemang gick inte att ta miste på utan idéer och tankarna kring ämnet var många. Att ersätta kyrkomuren med en trappa och att bygga om rådhuset till restaurang med uteservering var eleverna positiva till medan de rådde delade meningar kring de andra delarna av förslaget. Flytten av torgkiosken var onödig tyckte några och andra gillade den nya placeringen med större servering. Många tyckte scenen/isbanan var en bra idé men vissa gillade exempelvis inte storleken och andra såg att ytan kunde användas till annat. Flytten av statyn ”Badande ungdom” mottogs hos vissa positivt men andra tyckte den tog för stor plats i Brunnsparken. Ja, åsikterna var lika många som antalet elever. Precis som det ska vara när man bjuds in till att tycka till.


När eleverna sedan fick tänka fritt kring ett framtida torg slog kreativiteten i taket. Det fanns önskemål om allt från stora ”rökning förbjudet”-skyltar och att torgstånden borde stå i rader till ett ”gaming-center”, en pick-nick plats och studsmattor.


Förmiddagen avslutades med att varje grupp presenterade sina åsikter och förslag för varandra och projektledarna. Efter sommaren sammanställs elevernas synpunkter och förslag och presenteras tillsammans med andra inkomna synpunkter och förslag för Kommunfullmäktige som sedan fattar beslut i frågan.


Information och karta över den föreslagna förändringen av torget Länk till annan webbplats.