varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Elever från Almers skola skapar utemiljöer för ny förskola

18 februari 2016Kommunen

Det är onsdag och den femte träffen i medborgardialogen Arkitekter i skolan. För snart fyra veckor sedan tackade eleverna i klass 5 på Almers skola ja till att vara med och utforma utegården för en ny förskola. Nu ställs de kunskaper de inhämtat på sin spets, tankar och idéer ska gestaltas och modeller ska presenteras för bland andra uppdragsgivaren VFAB.

Medborgardialogen Arkitekter i skolan har under de senaste veckorna tagit med eleverna i klass 5 på Almers skola på en kreativ resa i tid och rum. Tillsammans med representanter från bland annat VFAB, Stadsutvecklingsprojektet, Planeringskontoret och Högskolan i Halmstad har de kunskapat om arkitektur i dåtid, nutid och framtid, tränat begrepp och fått plats- och stadsvandra. Processen följer en beprövad metod, där varje del spelar en viktig roll i helheten.

 

Under onsdagen var det så dags för eleverna att förverkliga tankar och idéer, och i grupp skapa modeller över den nya utemiljön. Snabbt förstår man att eleverna är oerhört pålästa inom området. Det finns en samsyn hos dem kring stadsutveckling, dess nytta och en tydlig bild av för vem man skapar utemiljön; barnen. Alla grupper berättar att de i sina skisser har utgått från de behov och önskemål som barn och personal på förskolan uttryckt, men även vägt in sina egna erfarenheter; vad tyckte jag om att göra när jag gick i förskolan?

 

För eleverna i grupp 2 flyter samarbetet och skapandet på under förmiddagen. Med utgångspunkt i den skiss de kommit överens om, tar de sig an modellen och förverkligar sina idéer med hjälp av glasspinnar, limpistoler, lera, sand, piprensare och silkespapper.

 

- Barnen gillar naturen, de vill göra saker i naturen, och de vill kunna leka kurragömma. Därför har vi valt att plantera massa träd och bärbuskar, och göra stora och roliga djur som de kan gömma sig bakom, berättar elevgruppen.

 

En detalj som många grupper brottas med är gungor och cyklar. Personalen har uttryckt att det ofta blir kö till de gungorna och cyklarna, vilket skapar osämja bland barnen. Samtidigt säger femmornas egen erfarenhet att gunga och cykla var något man tyckte var roligt på förskolan, och ofta gjorde. Vems behov och önskemål ska man egentligen ta hänsyn till?

 

- Om vi inte har gungor och cyklar, kommer barnen inte bråka om något annat då? Blir det inte kö till något annat istället? reflekterar en elev.

 

Med under dagen fanns Ingrid Svetoft, universitetslektor Byggteknik på Högskolan i Halmstad. Svetoft är en av dem som utvecklat dialogmetoden Arkitekter i skolan. Tillsammans med skola-arbetslivutvecklare Viktoria Struxsjö har hon planerat och organiserat för processen, där lärare och andra aktörer har viktiga funktioner.

 

- För mig har det i mötet med Viktoria och lärare och elever på Almers skola blivit tydligt hur dialogmetoden Arkitekter i skolan kan möta läroplanen. Det är absolut klart att det handlar om entreprenöriellt lärande och värdeskapande, något som är viktigt för varje barns bemyndigande och självkänsla, säger Svetoft.

 

Arkitekter i skolan avslutas under torsdagen med att eleverna presenterar sina modeller för bland annat VFAB.