Sök

2020-01-28

Domstolen säger ja till att förbereda för Västerport

Varbergs kommun får tillstånd att utföra de åtgärder som krävs för att förstärka hamnområdet så att Västerport kan byggas. Det har Mark- och miljödomstolen nu meddelat.

-Vi är naturligtvis glada över domen, säger Maria Hagelberg, projektledare för Västerport.
-Extra positivt är att domstolen inte meddelat någon restriktion när det gäller byggtid, vilket betyder att vi får lov att arbeta året om med de åtgärder som krävs.

En bit i taget

För att Västerport ska kunna byggas, behöver kajer och pirar repareras och/eller bytas ut. En mindre del av hamnbassängen ska också fyllas ut, så att det blir mer byggbar mark. Tryckbankar ska anläggas i hamnbassängen för att stötta kajen. Dessutom ska det anläggas träbryggor, flytbryggor och en pumpstation för dagvatten.
Arbetena kommer genomföras successivt och anpassas till Industrihamnens verksamhet och kommande flytt till nya Farehamnen.

Påbörjas under 2020

Anledningen till att det krävs ett miljötillstånd för att få göra den här typen av åtgärder är att arbetet påverkar växt- och djurliv i vattnet.
-Vad som händer nu är att vi ska gå igenom domen tillsammans med vår juridiska hjälp, och noggrant granska de villkor domstolen satt upp så att allt arbete genomförs på rätt sätt, säger Maria Hagelberg.
Arbetet med att förstärka området i etapp 1 beräknas påbörjas under 2020.