Sök

2017-02-06

Digitala lås införs inom hemtjänst och trygghetslarm

För att förbättra service, trygghet och säkerhet kommer Varbergs kommun att införa digitala lås för de som har trygghetslarm eller hemtjänst. De nya låsen innebär att personalen endast
behöver ha med sig en digital nyckel istället för att hantera ett stort antal nycklar. Låsen införs under våren 2017.

Digitalt låssystem innebär flera fördelar för de som har hemtjänst eller trygghetslarm, hemtjänstens personal och miljön. Det gör bland annat att den som larmar kan få hjälp fortare av den personal som finns närmast i området (då nycklar inte behöver hämtas), att det blir färre och kortare bilresor för personalen, ökad säkerhet och minskad manuell hantering av nycklar.

Det innebär att Varbergs kommun kommer att montera ett digitalt lås, som är till för hemtjänstens personal, på omsorgstagarnas dörrar. Swedlock AB vann upphandlingen och har fått uppdraget att leverera en digital låslösning. Mer information och detaljer om införandet har skickats ut till berörda omsorgstagare.

Varbergs kommun kommer att införa digitala lås hos de omsorgstagare som i dagsläget har lämnat ut en nyckel till sin hemtjänstpersonal.


För mer information, kontakta:
Ulrika Hansson, Låssamordnare
Telefon: 072 - 973 40 64
E-post: ulrika.hansson@varberg.se