Sök

2016-10-17

Dialog i dagarna tre

Kanaler, flytbryggor, hamnbad, höga hus och låga hus... Det fanns mycket att diskutera när de tre arkitektteamen visade Varbergsborna sina första idéskisser.

I två dagar - från morgon till sen kväll - har de tre   arkitektteamen visat upp sina första idéer om Västerport för Varbergsborna.
Den tredje dagen ägnades åt en första avstsämning och sammanfattning.
Alla dialogdeltagarna fick först en gemensam presentation av de tre förslagen där  arkitekterna också förklarade hur de resonerat när de kom fram till sina idéer.
Därefter diskuterades förslagen i grupper, och de viktigaste frågeställningarna togs fram. Vid varje bord satt en representant från projektet för att lyssna, anteckna och sammanfatta. Arkitekterna själva gick runt för att svara på frågor och lyssna av.

"Fantastisk insats"

Det gnistrade av idéer runt borden, mycket tack vare dialogdeltagarnas engagemang!
- Det är fantastiskt roligt att få vara med i ett sådant här kreativt sammanhang, konstaterade Diba Okén vid dagens slut.
Även Projekt Västerports egna företrädare var nöjda:
- Dialogdeltagarna gör en fantastisk insats! Alla här har gett sammanlagt sex timmar av sin fritid för att hjälpa till att göra Varberg bättre och Västerport till något fantastiskt. Jag tror inte alla städer kan räkna med ett sådant engagemang, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

Nu ska alla åsikter som kom fram under dialogdagarna sammanställas och återkopplas till arkitektteamen. Den 21 januari presenteras teamens färdiga förslag för allmänheten på Folkets Hus.