varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-07-14

Derome bygger husfabrik i Varberg

Varbergs kommun och Deromegruppen har tillsammans kommit överens om en placering av ny husfabrik. Satsningen är ett viktigt steg mot 200 lägenheter och cirka 100 nya jobb i Varbergs kommun.

byggarbetare

Foto: Mikael Göthage

Överenskommelsen innebär att husfabriken som ska tillverka färdiga lägenhetsmoduler är tänkt att byggas på ett markområde öster om E6:an, norr om väg 850 (Syllingevägen).

Möjlighet att bidra till fler bostäder

Ett av Deromes egna husbolag, Derome Mark & Bostad, kommer vara en av den nya husfabrikens stora kunder. Bland annat ligger 200 lägenheter för byggnation på nya delen av Göingegården i Varberg som ett av de första objekten i fabrikstillverkningen. Även Deromes egna förvaltningsbolag har beslutat att växla upp byggnationstakten till 200 nya hyreslägenheter per år för byggnation på flera platser runt om i landet.

- Det finns ett stort behov av fler bostäder i Sverige och inte minst av hyreslägenheter. Med den här gemensamma satsningen kan vi tillsammans bidra till att öka produktionen både lokalt och nationellt, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.

Gott samarbete mellan parterna

Dialogen har pågått mellan Varbergs kommun och Deromegruppen det senaste halvåret och placeringen i Värö, nära E6:an, passar bra rent logistiskt för verksamheten.

- Varbergs kommun har varit både kreativa och tillmötesgående i sina idéer och tankar för att kunna säkra fler arbetstillfällen till bygden, säger Peter Mossbrant, VD för Derome Hus AB. Nu har vi en gemensam klar ambition om att få klart detaljplanarbetet det närmaste året.

Derome satsar cirka 200 miljoner kronor på den nya anläggningen och håller just nu på att utveckla ett byggsystem för att skapa färdiga lägenhetsmoduler som byggs i husfabriken och levereras färdiginredda för montering på plats. Med det här byggsystemet kan Derome skapa unika bostäder med hög kvalitet till låga hyresnivåer.

100 nya jobb i kommunen

Satsningen beräknas skapa cirka 100 nya jobb.

- Det känns väldigt bra och vi är stolta över att kunna erbjuda fler arbetstillfällen i kommunen, säger Peter Mossbrant. Vi kommer anställa montörer och hantverkare till alla delar av produktionen och tycker det känns givande att få bidra med jobbtillväxt i kommunen.

Produktionen planeras att starta år 2018. Fabriken kommer att ha en kapacitet på 600 lägenheter per år och en fabriksyta på 18 000 kvadratmeter.