varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Den 17 mars sammanträder kommunfullmäktige

12 mars 2015Kommunen

Sammanträdet börjar 18.30 och går att följa på plats eller via webb-tv.

Kommunfullmäktige kommer bland annat ta ställning till överenskommelser om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare och anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare med uppehållstillstånd samt pensions- och finansrapport för 2014.

På varje sammanträde svarar även ledamöterna på frågor som lämnas in i förväg. Frågorna som ställs på allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster ska vara inlämnade senast torsdagen den 12 mars klockan 18.00.

Du följer sammanträdet enkelt och kan titta på tidigare möten via webb-tvöppnas i nytt fönster. Om du vill vara på plats är sammanträdet i kommunfullmäktiges sessionssal, Drottninggatan 11.