Sök

2020-03-23

Dagverksamheter pausas

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre pausas tillfälligt från tisdagen den 24 mars.

Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och i omsorg om de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten. Socialförvaltningens personal kommer att kontakta dig som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter, så att du kan få ett anpassat stöd utifrån dina behov.

När åtgärden inte längre behövs kommer verksamheten att fungera som tidigare. Information kommer här på varberg.se när det blir aktuellt.

Varbergs kommun följer händelseutvecklingen globalt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.

Mer information om hur kommunens verksamhet påverkas av coronaviruset covid-19.