Sök

2020-03-11

Dags att nominera till hållbarhetspriset

Vet du någon som visar engagemang och tar initiativ för hållbar utveckling? Då kan du nominera hen till Varbergs kommuns hållbarhetspris!

Varbergs kommun har delat ut sitt miljöpris sedan 1992. Förra året bytte priset namn till Hållbarhetspriset och prissumman höjdes till 15 000 kronor. Vem tycker du är en värdig vinnare av Varbergs kommuns hållbarhetspris 2020?

En uppmuntran till initiativ för hållbar utveckling

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel. Hållbarhetspriset är ett sätt att uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Kriterier för att vinna priset

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljö, ekonomi och den sociala dimensionen. Priset delas ut för insatser som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle.

Kommunfullmäktige har beslutat att juryn ska premiera insatser som:

  • Kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • Kännetecknas av originalitet och nytänkande
  • Präglas av engagemang och handlingskraft

Hållbarhetspriset delas ut till privatpersoner, föreningar, företag eller organisationer. Årets jury består av representanter från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Varbergs FN-förening.

Så här nominerar du

Här kan du skicka in din nominering. Sista nomineringsdatum är den 31 mars 2020.