varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-02

Dags att ansöka - Socialnämndens årliga föreningsbidrag och ett extra tillfälligt stöd för ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 juni 2018 till 31 maj 2019.

Vem kan söka?
För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidrag
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag
Startbidrag kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximal 5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Tillfälligt stöd – ensamkommande flyktingbarn*
Nu finns ett extra tillfälligt stöd för föreningar eller ideella organisationer att söka som kompletterar nämndens arbete kring ensamkommande flyktingbarn. Du söker på samma blankett och enligt samma riktlinjer som det allmänna föreningsbidraget. Handläggningen för dessa ärenden kommer att vara kortare.

Sista ansökningsdag
Din föreningsansökan skall vara inkommen senast 28 februari 2018.

Ansökan och riktlinjer - Inaktuell
Riktlinjer för föreningsbidrag

Blankett för ansökan om föreningsbidrag

 

*Kommunfullmäktige har beslutat om extrainsatt tillfälligt stöd.

ikon

Nyheter