Sök

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

28 januari 2014Socialförvaltningen

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.

Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden från den 1 juni 2014 till 31 maj 2015.

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar bland annat:

  • Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst ett år.
  • Föreningen ska ha stadgar och vald styrelse som antagits av årsmöte.
  • Föreningen ska ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och riktas mot kommuninvånarna i Varberg.
  • Föreningen ska ha organisationsnummer och eget plusgiro eller bankgiro.
  • Föreningen ska lämna den insyn i verksamheten som socialnämnden anger.

Bidrag ges inte till föreningar som omfattas av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser om det inte finns särskilda skäl.

Sista ansökningsdag

Din förenings ansökan ska vara inne senast den 28 februari 2014.

Ansökan och riktlinjer

Riktlinjer för föreningsbidrag

Blankett för ansökan om föreningsbidrag

För mer information kontakta:

Bengt Gabrielsson, socialförvaltningen

0340 – 883 05

bengt.gabrielsson@varberg.se