Sök

2019-01-31

Dags att ansöka om socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämnden ger årligen bidrag till föreningar som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde. Nu är det dags att ansöka om bidrag för perioden 1 juni 2019 till 31 maj 2020.

Vem kan söka?
För att vara behörig att söka bidrag ska föreningen uppfylla de formella kraven på organisation som finns i "Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde" som innefattar:

  • Verka och ha sin utgångspunkt i Varbergs kommun och rikta verksamheten mot kommuninvånarna i Varberg
  • Ha en sådan karaktär att den anses utgöra ett betydelsefullt komplement till socialnämndens verksamhet
  • Ha som huvudsyfte att verka inom olika stödformer riktade till målgrupper inom socialnämndens område
  • Ha bedrivit verksamhet i minst ett år
  • Ha antagit stadgar och valt styrelse som antagits av årsmöte
  • Lämna socialnämnden den insyn i verksamheten som behövs för kontroll av lämnade uppgifter och tilldelat bidra
  • Ha organisationsnummer samt eget plus- eller bankgiro.

Startbidrag
Kan utgå efter särskild ansökan som ska lämnas in inom 3 månader efter bildande av ny lokalförening. Bidrag kan utgå med maximal          5 000 kr per förening. Föreningens karaktär bedöms efter hur den kompletterar socialnämndens verksamhet och vilken målgrupp den riktar sig till.

Sista ansökningsdag
Din föreningsansökan skall vara inkommen senast 28 februari 2019.

Ansökan och riktlinjer
Riktlinjer för föreningsbidrag Pdf, 123.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 123.7 kB)

Blankett för ansökan om föreningsbidrag Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

För mer information kontakta:
Ann-Britt Jande tel. 0340-697027, ann-britt.jande@varberg.se eller Regina Lindahl 0340-699039 regina.lindahl@varberg.se