varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Cykelbanan utmed Västkustvägen avstängd

14 februari 2014Kommunstyrelsens förvaltning

I samband med ombyggnation av fastighet kommer cykelbanan utmed Västkustvägen, sträckan mellan Monarkrondellen och tunneln att vara avstängd.

Arbetet kommer att pågå under tiden 17 februari till och med 23 maj.


Cyklister och gående hänvisas under denna period till Birger Svenssons väg.