varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-19

Byggstart för ny bad- och simanläggning

Nu är Håstens simhall riven och byggprojektet går in i nästa fas. Under onsdagen markerades byggstarten med en vattenceremoni.

Politiker häller vatten i balja.

Byggstarten markerades med en vattenceremoni.

Sista plasket, ett badkalas för allmänheten anordnades i maj 2018 och satte punkt för nästan fyrtio års badande i Håstens simhall. Under hösten har anläggningen rivits. Nu är det äntligen dags för arbeten som formar den nya bad- och simanläggningen. Detta firandes med en byggstartsceremoni under onsdagen.

- Det känns jättebra att vi nu har kommit så här långt och det ska bli spännande att följa arbetet. Det är verkligen en efterlängtad anläggning, sa Ann-Charlotte Stenkil, kommunalråd.

På plats var även Gösta Bergenheim som både är fullmäktiges ordförande och styrelseordförande för Varbergs Fastighets AB samt Christofer Bergenblock, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

- Varbergs kommun behöver en modern och attraktiv anläggning och vi är väldigt glada att vi nu äntligen börjar bygga. Den nya anläggningen kommer att möta framtidens behov hos såväl föreningsliv och motionärer som skolor och barnfamiljer, sa Christofer Bergenblock.

Istället för ett första spadtag blev det en högtidlig vattenceremoni på byggarbetsplatsen. Med hjälp av gyllene vattenkannor fick politikerna fylla på en symbolisk vattenbalja. Baljan hölls upp av Mari Hagborg-Lorentzon som är fritidschef. Till sin hjälp hade hon Ulf Lundström från Varbergs Parasport som representerade föreningslivet. På vattenbaljan stod det 3 500 000 liter – lika många liter som behövs för att fylla upp bassängerna i den nya anläggningen.

Läs mer om innehållet i den nya anläggningen

Tidplan

I december påbörjas markarbeten, det ska sprängas och schaktas. Under våren 2019 gjuter man plattan och efter det ska man kunna se byggnaden växa på höjden. Men badklart är det först sommaren 2021.

ikon

Nyheter