Sök

2020-01-21

Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024 antagen av förskole- och grundskolenämnden

Med ledorden ”Vi ska stärka barns och elevers lärande och inspirera dem att uppnå sina drömmar” antog förskole- och grundskolenämnden sin budget för 2020 och långtidsplan 2021-2024 under ett extrainsatt sammanträde.

Varberg är en stark skolkommun. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas. Förvaltningens strategier har bidragit till en utveckling av förskolorna och skolornas kvalitet i utbildningen. Barn och elever i verksamheterna mår bra och når höga resultat.

För år 2020 uppgår budgetramen för förskole- och grundskolenämnden till cirka 1,34 miljarder kronor.

Nämndens mål
Förskole- och grundskolenämnden har tre mål som budgeten för år 2020 ska stödja:

Skola för alla
Målet är att barn och elever mår bra i skolan och klarar kunskapskraven. Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen de än går.

Motivation för lärande
Målet är att barns och elevers drivkraft, nyfikenhet och kritiska förhållningssätt utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande. Lärandet och samverkan med det omgivande samhället ska utveckla valkompetens för medvetna val i det livslånga lärandet.

Tillit för förbättring
Målet är att ledarskap genom nytänkande och kloka beslut skapar en tillitsfull förbättringskultur som stödjer verksamheternas utveckling och möter nya förutsättningar. Det ska finnas en öppen och transparent dialog internt och externt.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet:

Förskole- och grundskolenämndens protokoll 2020-01-20 Pdf, 317.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 317.5 kB)