varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-27

Bostäder för småkryp invigda

Gratis incheckning på hotell och bostad mitt i centrum. Det är nu verklighet för stadens insekter efter invigningen av det upprustade grönområdet Kilen längs Södra vägen.

Glada elever i trädet med holkar

Fem härligt kreativa stubbhus pryder nu södra infarten till centrala stan. På plats finns också ett större insektshotell, där insekterna kan hitta en fristad.

Grönområdet har fått sig en ansiktslyftning med hjälp av deltagare på Arbetscentrum, som har byggt holkar och insektshotellet, och klass 6 på Hagaskolan, som har målat och dekorerat insektshusen.
- Det finns med i våra mål att eleverna ska känna till hur organismer anpassar sig till olika livsmiljöer, vilket är högaktuellt när insekterna inte längre hittar ställen att bo på. Detta arbete har varit ett kul sätt att göra något praktiskt av det som lätt blir lite för teoretiskt, säger Mia Larsson, lärare för klass 6 på Hagaskolan.

De fem almar, som drabbats av almsjuka, har sparats som stubbhus. Holkar, hotell och små borrade hål i stenar och död ved i skogsdungen ger också plats för bostadssökande insekter. På den nyanlagda stigen finns skyltar uppsatta där den intresserade kan lära sig mer natur, miljö och om vilken betydelse insekterna har i staden. Förhoppningen är att den pedagogiska slingan ska bli populär för både allmänheten och skolbarn.

Upprustningen av Kilen är ett resultat av en motion från Christofer Bergenblock (C), som 2005 önskade att Kilen skulle avsättas som parkmark samt iordningställas till ett trevligt grönområde. Kvarteret Kilen är nu ett exempel på hur ett grönområde i stadsmiljö kan gynna biologisk mångfald och fungera som ett bostadskvarter för våra småkryp. Här kan pollinerande insekter hitta en fristad, när deras livsmiljöer minskar i jordbrukslandskapet.

Christofer Bergenblock (C) och Tobias Carlsson (L) inviger nya Kilen

Christofer Bergenblock (C) och Tobias Carlsson (L) inviger nya Kilen

Elever från Hagaskolan inspekterar insektshotellet

Elever från Hagaskolan inspekterar insektshotellet

Deltagare från Arbetscentrum testade insektsquiz

Deltagare från Arbetscentrum testade insektsquiz

Lärare och elever svarar på kluriga frågor om insekter

Lärare och elever svarar på kluriga frågor om insekter

ikon

Nyheter