Sök

2017-09-29

Bättre utsikt på Varbergs torg

I nästa vecka börjar träden runt torget att beskäras för att skapa bättre genomsiktlighet och för att fasaderna på byggnaderna ska bättre komma till sin rätt.

Pelaravenbok på Varbergs torg

Med början tisdagen den 3 oktober kommer träden runt om torget i Varberg att beskäras. Detta enligt ett beslut i hamn- och gatunämnden.

Under de senaste åren har pelaravenbokarna som kantar stora torget blivit för stora och skapat en barriär som skiljer torget från de omgivande gatumiljöerna. Genom beskärningen förväntas genomsiktligheten bli bättre och fasaderna på byggnaderna runt omkring torget mer komma till sin rätt.