Sök

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar inför sommaren!

26 juni 2015Kommunen

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli har begränsade öppettider under v. 27-31. Nedan finns information om vilka förskolor och fritidshem som har öppet sina verksamheter i sommar.

Kansliets öppettider under v. 27-31

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli har under v. 27-31 öppet Måndag - Fredag mellan kl. 9-12, tel. 882 85


Sommaröppna förskolor och fritidshem i kommunen
Team Norr

Vidhögeskolan (fritidshem) v. 28-31
Ramstorps förskola v. 28-31

Buaskolan (fritidshem) v. 28-31
Applagårdens förskola v. 29-32


Team Nordväst
Bläshammar förskola
(barn från fritidshemmen i Lindberg och Bläshammar finns också på denna enhet) v. 28-31


Team Öster
Göthrik förskola (barn från fritidshemmen i Himledalen finns också på denna enhet) v. 28-31
Bosgårdsskolan (fritidshem) v. 28-31
Sunnanängs förskola v. 28-31


Team Centrum Norr
Bockstensskolan (fritidshem) v. 28-31
Stenåsa förskola v. 28-31


Team Centrum
Påskbergsskolan (fritidshem) v. 28-32
Kärnegårdens förskola v. 28-31


Team Sydväst
Påskbergsskolan (fritidshem) v. 28-31
Snäckan Mariedal (grundsärskolan) v. 26-28 och v. 32-33
Rundgårdens förskola v. 28-31
Hajvägens förskola (fritidshem - Ankarskolan) v. 28-32
Hajvägens förskola v. 28-31